Zalew 2019: ćwiczenia strażaków na wodzie.

Powiat braniewski był w tym roku miejscem ćwiczeń krajowego ratownictwa w zakresie działań powodziowych. W trakcie zajęć praktycznych organizowanych na terenie gminy Braniewo, strażacy mieli okazję do sprawdzenia swoich umiejętności w czasie 24-godzinnych działań. Głównym zadaniem ćwiczeń była ocena możliwości oraz poziomu przygotowania jednostek, zarówno jeżeli chodzi o dostępne środki i siły centralnego obwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych powstających w wyniku wystąpienia zagrożeń powodziowych. 

Ogólnopolskie ćwiczenia uwzględniające współpracę jednostek ppoż

Ćwiczenia były doskonałą okazją do poprawienia umiejętności współpracy między jednostkami z całego kraju. Udział w wydarzeniu brali strażacy z Podlasia, Pomorza oraz województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Skontrolowano także panujące porozumienia, umowy, procedury i instrukcje ze szczególnym uwzględnieniem stanów magazynowych w wojewódzkim magazynie przeciwpowodziowym WBiZK. Ćwiczenia „ZALEW 2019” pozwoliły także zweryfikować umiejętności oraz wiedzą nabytą w trakcie prowadzonych szkoleń. W ramach wspólnych działań podjęto się próby udoskonalenia posiadanych umiejętności praktycznych, wraz z kwestiami dowodzenia licznymi jednostkami przez kadrę dowódczą PSP. Zweryfikowano możliwości jednostek co do dysponowania, alarmowania oraz przemieszczenia poszczególnych zasobów oraz sił Państwowej Straży Pożarnej. Doskonalono także umiejętności organizacyjne w sztabach wraz ze sprawdzeniem wariantów decyzyjnych. Uwzględniono też wsparcie pozostałych służb w trakcie akcji ratowniczych.

Praktyczne ćwiczenia strażaków w gminie Braniewo

Projekt ćwiczeń „ZALEW 2019” zakładał skrajnie niebezpieczne warunki w postaci gwałtownego deszczu, przez co doszło do uszkodzenia wału wzdłuż linii brzegowej. Utrzymująca się trudna sytuacja sprawiła, iż sytuacja bardzo szybko przerodziła się w zmagania strażaków z różnymi wariantami zdarzeń. Głównym zadaniem było dla strażaków umocnienie linii brzegowej, która została uszkodzona w trakcie podmycia wału przeciwpowodziowego. W trakcie mozolnych prac konieczne było znaczne zwiększenie sił i środków operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Sytuacji nie ułatwiał fakt, iż okazało się, że na pobliskim obozowisku znajduje się grupa 50 osób. Napór wody generował ryzyko wdarcia się wody. Strażacy przystąpili do działań ewakuacyjnych z użyciem ekip pływających udzielono też pomocy medycznej. Podczas działań użyto drona, operator mógł w ten sposób na bieżąco obserwować rozwijającą się sytuację. Scenariusz zakładał również przewrócenie się kajaków i upadek do wody kilku osób.

Uwzględnione zostały również ćwiczenia z zakresu ratownictwa zwierząt. Podczas prowadzonych działań okazało się również, iż doszło do wypadku z udziałem auta. Znalazło się one w kanale wodnym, a wewnątrz pojazdu przebywał człowiek. Innym wariantem testowanym przez strażaków było przerwanie fragmentu wału przeciwpowodziowego i zaginięcie trzech osób łowiących ryby na jednym z łowisk. Ocena działań realizowanych przez strażaków została dokonana przez specjalistów z kilku dziedzin. Obserwowali oni uważnie działania jednostek PSP. W tegorocznych ćwiczeniach udział wzięło blisko 300 zawodowych strażaków. Zobacz także: aktualności pożarnicze.