Agrofotowoltaika: pierwsza w historii konferencja, OZE dla rolnictwa.

Popularność fotowoltaiki w gospodarstwach rolnych jest coraz większa. W związku z tym jeszcze w tym roku we Francji przeprowadzona zostanie międzynarodowa konferencja pod nazwą „AgriVoltaics2020”. W trakcie prelekcji zaprezentowane zostaną systemy fotowoltaiczne do zastosowań w rolnictwie. 

Co oznacza termin „agrofotowoltaika”?

Tegoroczne spotkanie będzie przebiegało pod hasłem „Launching Agrivoltaics World Wide”, a za organizację wydarzenia odpowiedzialny jest Narodowy Instytut Badań nad Rolnictwem (INRA) we Francji. W organizacji zdarzenia podjęto współpracę z Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. Od pewnego czasu w przestrzeni publicznej funkcjonuje termin agrofotowoltaika. Jest to najprościej mówiąc produkcja energii w gospodarstwie rolnym pochodzącej z odnawialnych źródeł energii i wykorzystywanej na własne potrzeby gospodarstw rolnych. Możliwe jest wówczas wykorzystanie wody oraz zasobów w sposób zrównoważony i zarazem oszczędny. Podczas konferencji międzynarodowej specjaliści podejmą istotne tematy dotyczące wykorzystania fotowoltaiki skierowanej bezpośrednio do producentów rolnych. Omówione zostaną zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne użycia agrofotowoltaiki w codziennym funkcjonowaniu gospodarstw.

Obecność specjalistów z różnych dziedzin

We Francji spotkają się eksperci pracujący na co dzień przy różnych dziedzinach związanych bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem: agronomia, hydrologia, energia słoneczna, rozwiązania systemowe i społeczno-ekonomiczne. Zaprezentowanych zostanie także szereg prelekcji dotyczących efektywnego użycia fotowoltaiki na szeroką skalę w modelu biznesowym. Nie zabraknie również wystaw, które na miejscu przybliżą działanie poszczególnych rozwiązań fotowoltaicznych dla gospodarstw rolnych. Nie zabraknie również przedstawienia nowoczesnych systemów pozwalających na montaż paneli słonecznych nad obsianymi uprawami. Czytaj więcej: instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstwa rolnego.