Silna pozycja Polski na fotowoltaicznej mapie Unii Europejskiej.

Polska znajduje się w czołówce państw europejskich, które odnotowują największy wzrost zamontowanego potencjału dla elektrowni PV. Prym wśród państw UE wiedzie Hiszpania, która jest jednym z liderów na rynku fotowoltaicznych. Jak pokazują dane w raporcie SolarPower Europe, obecna sytuacja jest podyktowana między innymi spadkami cen fotowoltaiki. Stan ten jest podyktowany także zniesieniem karnnego cła na moduły fotowoltaiczne. 

Liderzy fotowoltaiki w Europie

Tegoroczny wynik zaskoczył prognostyków, wskazywali oni na maksymalny wzrost rzędu 13,5 GW. Natomiast realny wzrost na rynku mocy instalacji fotowoltaicznych osiągnął pułap 16,7 GW. Oznacza to, że osiągnięty został 100-procentowy wzrost. Doskonałe wyniki wciąż osiągają Niemcy, którzy znajdują się tuż za podium Według analityków tylko w tym roku potencjał fotowoltaiki u naszych sąsiadów wzrośnie o blisko 4 GW. Fotel lidera piastuje natomiast Hiszpania, która po kilku latach stagnacji rozpoczęła silny okres inwestycyjny. Hiszpański rząd stawia zarówno na autokonpsumpcyjne inwestycje, ale również ogromne, naziemne elektrownie fotowoltaiczne. Te ostatnie pracują pod nadzorem modelu rządowego z gwarancją sprzedaży energii. Nie brakuje też instalacji niebiorących udziału z programów gwarancyjnych oraz subsydiów. Aktualnie w Hiszpanii  znajdziemy bardzo dużą instalację PV o mocy 180 MW. Inwestorów z całego świata przyciągają także korzystne ceny energii, które są niższe od notowanych na rynkach hurtowych. Jest to więc doskonały rynek dla dużych projektów związanych z fotowoltaiką. Analitycy wskazują, że do końca tego roku przybędzie 4,7 GW energii pochodzącej z hiszpańskich instalacji.

Rosnąca pozycja Polski na rynku OZE

Polska znajdzie się w tym roku na bardzo dobrym piątym miejscu. Wyprzedza nas jeszcze Francja z wynikiem 1,1 GW oraz Holandia – 2,5 GW. Prognostycy wskazują, że ten rok przyniesie Polsce piąte miejsce wśród państw UE i osiągnie łączną liczbę instalacji PV na poziomie 784 MW. Wygląda na to, że prognozy się potwierdzą. Tylko w ciągu 11 miesięcy tego roku osiągnięto wynik ponad 714 MW, do końca roku możemy więc jako kraj osiągnąć zakładany wynik. Co więcej, dotychczas Polska wymieniana była w gronie państw na samym dole listy. Inwestycji w fotowoltaikę było jak na lekarstwo, jednak to zmieniło się w tym roku. Przyczyną tak drastycznej zmiany są głównie programy unijne realizowane w formie dotacji dla inwestorów. Ponadto na doskonałe wyniki mają wpływ również systemy aukcyjne. Drobne mikroinstalacje fotowoltaiczne uzupełniają wynik osiąganej mocy fotowoltaiki. Dobry wynik jest podyktowany także rosnącymi kosztami energii elektrycznej produkowanej tradycyjnie oraz spadki cen zakupu i montażu fotowoltaiki. Sięgnij po więcej: instalacje fotowoltaiczne.