Centrum ratownicze to wyzwanie dla monterów instalacji elektrycznych.

W budynku OSP Rymanów w ostatnich miesiącach funkcjonują dwie jednostki: straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Wszystko to za sprawą remontu budynku, z którego na co dzień korzystają służby ratujące zdrowie i życie poszkodowanych. Zarządcy budynku już teraz wspominają o możliwości pozyskania funduszy w celu rozbudowy istniejącego budynku. Jest to dalekosiężny plan, który być może ziści się w najbliższych latach. 

Jeden obiekt obsługujący wszystkie jednostki?

Wiele wskazuje na to, że już niebawem w tym miejscu powstanie Centrum Ratownicze w Rymanowie: Państwowe Ratownictwo Medyczne, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Policja. Wszystko to w ramach jednego obiektu, co ma ułatwić współpracę jednostek. Dotychczas obiekt wykorzystują policjanci oraz strażacy. Dotychczas wykonany został plan rozbudowy opracowany przez architekta wraz z kosztorysem. Obiekt zostałby rozbudowany tak, aby wewnątrz pomieścić wszystkie niezbędne pojazdy. W planach jest m.in. dodatkowy garaż dla OSP oraz karetki pogotowia. Garaże mogłyby łącznie pomieścić pięć pojazdów. Na piętrze znalazłyby się miejsca dla Ochotniczej Straży Pożarnej tj. izba pamięci, sala szkoleniowa, biuro oraz archiwum. Natomiast na parterze zostałaby zlokalizowana podstacja SPPR: łazienka, WC, magazyn leków, pomieszczenia socjalne i do dezynfekcji. Aktualnie w obiekcie użytkowanym przez policjantów trwa remont górnego piętra, modernizacja objęła wymianę podłóg, drzwi, pomalowane zostaną także ściany.

Wymóg podyktowany bieżącymi potrzebami?

Jednostka OSP Rymanów jest jednym z kluczowych oddziałów, które dbają o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego nie jest dziełem przypadku. Strażacy korzystają z czterech dużych pojazdów gaśniczych: GBA Star, GCBA Jelcz, SLOp Fiat, GLBARt Renault. Ponadto na wyposażeniu znajdują się łódka płaskodenna i dwa motocykle KTM. Od początku tego roku jednostka interweniowała aż 75 razy.

Instalacja elektryczna wymaga doświadczonej grupy monterów

Zlokalizowanie w jednym budynku trzech jednostek to także spore wyzwanie dla firm świadczących usługi elektryczne. Instalacje elektryczne w budynkach tego typu muszą spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa, a także bezawaryjności. Trudno pomyśleć sobie o awariach i braku prądu. Dlatego projektowanie elektryki to podstawa jeżeli chcemy mówić o w pełni funkcjonalnym budynku.