Szpachla, gładź wysokotemperaturowa jako zabezpieczenie ppoż.

Instalacje przeciwpożarowe w budynkach to element, który trzeba uwzględnić jeśli chcemy mówić o skutecznej ochronie. Inwestorzy często zwracają uwagę także na inne elementy takie jak zastosowanie materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur, chronią one przed pożarem części konstrukcyjne. Takim materiałem jest gładź szpachlowa ognioodporna. 

Gładź pełni nie tylko funkcję estetyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Materiał ten chroni ściany budynku w razie wystąpienia pożaru. Warstwa stosowana jest zamiast tradycyjnej gładzi w miejscach, które są szczególnie narażone na działanie skrajnie wysokich temperatur. W ekstremalnych warunkach ogień prowadzi do pękania ścian w wielu punktach. W przypadku domu są to ściany kominów, miejsca styczne pieca ze ścianą bądź kuchenką. Gładź ognioodporna zapewnia ochronę przed wysoką temperaturą, może ona w czasie pożaru sięgać granicy 600 stopni Celsjusza. Przeciętny użytkownik budynku nie odróżni wyglądu tradycyjnej gładzi od wersji ognioodpornej. Mamy tu do czynienia z takimi samymi właściwościami estetycznymi, czyli prostą, gładką strukturą. Przed nałożeniem gładzi na powierzchnię ściany należy odpowiednio ją przygotować. W nowych budynkach ten podpunkt można pominąć, natomiast w starszych obiektach konieczne jest pozbycie się resztek starej gładzi oraz tynku. Gotową do aplikacji ścianę pokrywa się specjalnym preparatem ognioodpornym, a następnie po wyschnięciu przygotowuje się finalną warstwę.

Gładź ognioodporną rozrabia się według informacji producenta umieszczonej na opakowaniu. Warstwy nakładane są kolejno na grubość kilku milimetrów, bardzo ważne jest dokładne rozprowadzenie i wyrównanie materiału na ścianach. Po aplikacji gładzi ognioodpornej czekamy na jej zaschnięcie i dopiero wtedy szlifujemy. Materiał osiąga pełną sprawność użytkową dopiero po trzech dobach od momentu położenia. Ważne jest więc, aby nie narażać powierzchni na wpływ wysokich temperatur w tym okresie. Jak więc widzimy jest to jeden ze sposobów zabezpieczenia budynku. Inną bardzo skuteczną formą są systemy sygnalizacji pożaru, przy ich pomocy w razie wystąpienia ognia w budynku zostaniemy natychmiast powiadomieni o zagrożeniu.