Inwestycje w OZE na Warmii i Mazurach.

PGE Dystrybucja już niebawem zrealizuje duży projekt przyłączeń w ramach odnawialnych źródeł energii. Ma to zapewnić większe bezpieczeństwo energetyczne województwa Warmińsko Mazurskiego. Inwestycja, o której mówimy to projekt budowy instalacji kablowo-napowietrznej 15 kV na trakcie między miastem Pisz i Nida. 

Dofinansowanie w ramach tego zadania pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Za inwestycję pod nazwą „Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gminy Pisz w celu stworzeniach warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych odpowiedzialna jest jednostka PGE Dystrybucja z Białegostoku. To nie jedyna instalacja w ramach OZE realizowana przez białostocki oddział. W zeszłym roku także w województwie warmińsko-mazurskim realizowano zadania na sumę powyżej ćwierć miliarda zł. PGE Dystrybucja nie pierwszy już raz uzyskuje dofinansowanie na unowocześnienie istniejących przyłączy i tym samym poprawę efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Już w zeszłym roku oddział PGE Dystrybucja z województwa lubelskiego zrealizował przy użyciu pozyskanych dotacji linię 110 kV na odcinku Poniatowa-Nałęczów. Sprawdź również: Jak uzyskać kredyt na fotowoltaikę?

Pełny koszt inwestycji to 17 mln zł, ponad 7 mln zł pozyskano w ramach dotacji z działania o nazwie „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych” oraz innego działania „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”. Wszystko w ramach RPO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.