Szkolenia wstępne i okresowe BHP

Każdy pracodawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przy zatrudnianiu nowego pracownika, przed rozpoczęciem przez niego pracy musi przeszkolić go pod kątem ogólnych zasad bhp i ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzić instruktaż stanowiskowy oraz zapoznać go z oceną ryzyka zawodowego.

Wstecz